biofilm

Det finns mer än olika bakteriearter i munnen. Under senare år har forskarna alltmer intresserat sig för vad som händer när dessa bakterier lever tätt tillsammans på en och samma yta, en så kallad biofilm. Vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola studerar forskare hur obalansen i biofilmens ekologi kan orsaka. Svårläkta sår är generellt svåra att behandla. De är vanligen belagda med sårbeläggningar vilket orsakar förlängd sårläkning och kan medföra komplikationer såsom infektion, speciellt om såret är belagt med biofilm. Biofilm ”skyddar” bakterier från både endogena samt externa påverkningar såsom t ex systemisk antibiotika. En biofilm är ett aggregat eller kluster av mikroorganismer, till exempel bakterier, som gemensamt bildar en skyddande film där bakterierna kan samarbeta metaboliskt. Bakterier som bildar en biofilm signalerar mellan varandra för att signalera produktionen av biofilmen, vilket kallas quorum sensing. Signalmolekylerna. biofilm

Anna Book: Biofilm

Kaskelott Blue baby
NYKÖPINGS LASARETT Sexcomics
NUDIE JEANS DAM 872
Biofilm 399