svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades och är en oberoende, ideell förening vars uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, byggnadskultur och sunt byggande. Vi slår även vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning och lobbar för det traditionella. Byggnadskultur är Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift, och den enda i landet med inriktning på restaurerings- och byggnadsvårdsfrågor. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Här tas aktuella byggnadsvårdsämnen upp till debatt, här finns artiklar om hantverk och traditionella material, bokrecensioner. Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Stockholm. 5,6t gillar. Vi är en ideell förening som arbetar med opinionsbildning, nätverksbyggande, rådgivning och. svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen Video

En film om våra Byggnadsvårdsläger

Svenska byggnadsvårdsföreningen - tisdagskvllen bekrftade

Tyvärr fortsätter rivningarna och förvanskningarna i snabb takt, både inne i städerna och på landsbygden. Priset är fritt deltagande på ett av föreningens byggnadsvårdsläger, som kommer väl till pass när stipendiaten ska restaurera sin mormors vingård i Rumänien. Kommunikatör ep rr jo ha yn n. Byggnadsvårdsföreningen delar stadsantikvariens syn att byggnaden har stora arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värden. Svenska byggnadsvårdsföreningen samarbetar med nästan alla byggnadsvårdsbutiker i Sverige.