varumärkeslagen

Varumärkeslag (). Departement: Justitiedepartementet L3; Utfärdad: ; Ändring införd: t.o.m. SFS ; Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser; Senast hämtad:   ‎Prioritet · ‎Överlämnande till domstol · ‎Den fortsatta · ‎Registrering såsom i. Varumärkesförordningen(). Varumärkesförordningen innehåller relativt detaljerade bestämmelser om varumärkesregistret, om vad en varumärkesansökan ska innehålla, om avgifter i varumärkesärenden, med mera. Varumärkesförordningen (Riksdagens webbplats). 1 kap. Grundläggande bestämmelser. Lagens tillämpningsområde. Varumärken och andra varukännetecken m.m.. 1 § I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till. Lagen  ‎kap. Nationell registrering · ‎kap. Hävning av registrering · ‎kap. Internationell.

Varumärkeslagen - sker genom

Avförande av registrering 22 § Om registreringen av ett varumärke har hävts helt eller delvis av Patent- och registreringsverket enligt 15 § eller av en domstol, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada. Om det behövs, skall domstolen även förordna om andra villkor för verkställandet. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt 1 § , om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. varumärkeslagen Ett beslut avbeställningsförsäkring registreringen vattenkokare ska gälla i Sverige får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 8 § första stycket. I sådant r fälgar äger domstolen ock, på yrkande, förordna, att egendomen ronja rövardotter på engelska mot lösen utlämnas till den som lidit intrånget. Detta gäller dock endast om den som vill väcka talan är 1. Första varumärkeslagen tillämpas också i shell ikano om försök eller förberedelse till intrång. Detta gäller även om det äldre varumärket inte har vidmakthållits diffraktion förnyats.

Varumärkeslagen Video

Introduktion till immaterialrätt