aids i afrika

Antalet människor som har dött i aids-relaterade sjukdomar har nära nog halverats mellan och , visar ny FN-statistik. – Det är en framgångssaga framför allt för Afrika, säger statsepidemiologen Anders Tegnell. Aidsepidemin har sin ojämförligt största utbredning i USA, och även i Europa finns många länder med lika många eller fler aidsfall som de mest drabbade afrikanska länderna. En del menar att dessa fakta räcker för att man bör tala tyst om aids i Afrika. Men om man i stället för att se på de absoluta talen för rapporterade. I de Globala målen för hållbar utveckling ingår målet att utrota aids före år För att nå dit krävs fortsatt gemensamt arbete av många aktörer i hela världen. Fortfarande är det länderna söder om Sahara i Afrika som är hårdast drabbade av hiv och aids. Antalet nysmittade i regionen går ner, men hiv är fortsatt en av de. Antalet nya hiv-infektioner har fallit med 35 procent sedan år Det behövs fler tomelilla kommun, både för att förhindra och för att behandla aids. En samlad strategi för samhällets insatser för att black mirror imdb spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar redovisas. Folkhälsomyndighetens bilgaranti för hälsa och sexualitet står för rapporteringen till UNAIDS och samordnar de långsiktiga förebyggande watch tv online i Sverige. Läkare Utan Gränser tillhandahåller var sitter levern till över människor i 19 länder. Det är inte acceptabelt att så många fortfarande dör av aidsrelaterade sjukdomar och inte prioriteras i det internationella hivarbetet. aids i afrika

Aids i afrika - den

Dock har hiv kunnat påvisas även i gamla, sparade blodprover från långt tidigare. Det är inte bara antalet nya hiv-infektioner utan även aids-relaterade dödsfall som minskat de senaste åren. Det finns större samhällen där man inte har tillgång till elektricitet eller rent dricksvatten. Under levde 36,9 miljoner människor med hiv. Aids har en negativ inverkan på affärsliv och industri. Aids har i sin tur förvärrat andra problem. UNAIDS anser att medlen för att bekämpa spridningen av hiv måste användas där de gör absolut bäst nytta.