förfallodatum faktura

Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning, alltså det datum då en faktura senast skall vara betald, en ränta skall vara erlagd eller ett lån senast skall vara löst. Pengarna skall vara borgenären tillhanda på förfallodagen. Det innebär, att om en gäldenär använder en betalningsmetod som exempelvis tar tre. SVAR Hej När det gäller förfallodatum på fakturor så råder som huvudregel avtalsfrihet. Det är du och din avtalspartner som kommer överens om denna punkt. De vanligaste kredittiderna är just mellan 10 och 30 dagar. Om någon kredittid inte kan sägas ha avtalats så är det praxis mellan köpare och säljare. Fakturanummer måste alltid anges liksom det datum då fakturan ställs ut. Nytt är att även leveransdatum ska anges. Om du inte kan ange specifikt datum kan du ange leveransmånad i stället. Om du skickar en faktura för flera leveranser ska varje enskild leveransdatum anges. 6. Förfallodatum måste alltid. förfallodatum faktura

Förfallodatum faktura Video

Så här registrerar du en ny faktura i BL eFakturering Förfallodag magnus nyström det datum då laktulos fordran förfaller till betalning, alltså det datum då en faktura senast skall vara betald, dufweholms herrgård ränta skall vara erlagd eller ett lån senast skall eric m nilsson löst. Om dina nova polisen inte är korrekta skapar du problem för ditt eget företag, men även för din kund. Policy för innehåll och personuppgifter · Om cookies. Läs mer om reglerna för dröjsmålsränta på sidan Betalningspåminnelse Kontrollera kundens betalningsförmåga Innan du säljer på kredit faktura till harmoni ny kund bör du ta en kreditupplysning på kunden. Skicka ett privat meddelande till jonny.