svenska språkets ursprung

Standardspråk och regionala varianter. Det svenska skriftspråket blev relativt enhetligt redan under talet, dvs. den tid då riksgiltiga texter började tryckas på svenska. (19 av ord). Författare: Ulf Teleman. Hur gammal är svenskan? Man räknar med att svenska språket har funnits i lite över tusen år. Innan svenskan fanns, så talade folk i Skandinavien ett gemensamt språk, som brukar kallas urnordiska. Från och med talet kan man tala om svenska. Men det liknar inte riktigt dagens svenska. Så när och hur uppkom språket svenska? Det finns flera sätt att se på det. En del språkvetare anser att det hände när människor i det som nu är Sverige började tala på ett sätt som skilde sig från talet i nuvarande Norge och Danmark. Det tycker jag är fel sätt att se på saken. Frånsett att det är mycket svårt att säga när den.

Svenska språkets ursprung - kan vara

Innan svenskan fanns, så talade folk i Skandinavien ett gemensamt språk, som brukar kallas urnordiska. Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! Islänningarna kallade till att börja med sitt språk för danska, märkligt nog. Istället används hjälpverbet "ha" med verbet böjt i supinum , som används enbart i detta syfte även om det i vissa fall är identiskt med just perfekt particip. Ett exempel är att den yngre runraden ersatte den urnordiska runraden. Att språkdrag, som diftongerna, bevarats från fornspråket kallas för arkaismer.

Svenska språkets ursprung Video

Svenska språkets utveckling svenska språkets ursprung Genussystemet påminde mer om det i modern tyska. Liknande arbeten Svenska språkets sony action cam mini hdr-az1 Klara Källehult. Från urgermanskan härstammar också tyskan, engelskan och holländskan. Man kan tro att runorna är ursprungliga för oss i Norden, men egentligen är det ombildningar av grekiska och latinska bokstäver som nordbor kommit flaschback kontakt med på färder söderut i Europa. Det allmänna vbu.se ha ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.