vad är pci

Sidan som beskriver Ballongvidgning av kranskärl (PCI) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar. Behandlingen, som också kallas PCI, görs på en röntgenavdelning på ett sjukhus. Ballongens placering och resultatet av vidgningen kontrolleras med röntgenbilder på en bildskärm. Peripheral Component Interconnect (PCI) är ett framsteg som gjorts Industry Standard Architecture (ISA) obsolet. PCI är en seriell buss till vilken många olika enheter kan fästas för att ge datorer utökade funktioner. Historia. PCI introducerades till marknaden på juli av Intel, som ville ersätta den tidigare EISA-buss. De PCIe-chipset som finns på dagens [ när? Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar. Störst är skillnaden när det gäller antalet operationer med läkemedelsstent. PCI — en ballong för liv Tekniken att vidga ett igentäppt kranskärl med en ballong crossbones starkt bidragit till den minskade dödligheten i hjärtinfarkt sveriges nationaldagsfirande bland annat Sverige. Artiklar som behöver källor Alla artiklar märkta med mallen ica supermarket Alla artiklar som behöver källor Artiklar med när-mallar Samtliga artiklar med när-mallar Alla stubbar.

Vad är pci Video

Doktor Mikael: "75 dör av hjärtinfarkt varje dag" - Nyhetsmorgon (TV4) vad är pci